Regulamin zlotu 2017

1. Zlot odbywa się w dniach 2-4 czerwca 2017 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Kasia” w Sielpi.
2. Zlot www.scenic-forum.pl jest imprezą motoryzacyjną o charakterze integracyjnym. Jest imprezą zamkniętą, w której uczestniczą tylko i wyłącznie osoby posiadające identyfikator zlotowy. Ma na celu integrację użytkowników i miłośników samochodów marki Renault Scenic bez względu na wiek, stan cywilny, status społeczny itd.
3. Uczestnikiem Zlotu jest osoba będąca właścicielem lub miłośnikiem samochodów Renault Scenie oraz osoba, która uiściła opłatę (składkę) za uczestnictwo w Zlocie ustaloną przez organizatorów i otrzymała stosowny identyfikator.
4. Przez określenie „organizatorzy Zlotu Renault” należy rozumieć osoby, które na zasadach non-profit i całkowicie społecznie podjęły się zorganizowania imprezy – wyłączając ich jakąkolwiek odpowiedzialność prawną za zdarzenia losowe. Każdy Uczestnik Zlotu jest odpowiedzialny za swoje czyny i zachowanie oraz ich skutki.
5. Opłata za uczestnictwo w zlocie od piątku 2 czerwca do niedzieli 4 czerwca wynosi 200zł za 1 osobę dorosłą lub dziecko powyżej 12 roku życia , oraz 150 zł za dziecko w wieku 4-12 lat oraz 20zł za dziecko do lat 3. Opłata ta obejmuje 2 noclegi z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę, wieczorne piątkowe ognisko, obiad dwudaniowy w sobotę i niedzielę, wieczorny sobotni grill, składkę zlotową, opłatę za palenisko itp.
W skład opłaty zlotowej wchodzą: gadżeciki (niespodzianka), dyplomy i inne. Osoby rezygnujące z noclegu opłacają tylko składkę na zlot i wyżywienie.
Wszelkie inne konfiguracje będą ustalane indywidualnie.
REZERWACJE I WPŁATY ZADATKU PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 10.03.2017. Pozostałą cześć opłaty należy przelać do dnia 10.05.2017 roku na wskazane konto.
6. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie ośrodka oraz w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów.
7. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się na terenie ośrodka i ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Wszelkie kradzieże i zniszczenia będą natychmiast zgłaszane właściwemu organowi prawnemu oraz Zarządcy Ośrodka.
8. W przypadku poruszania się pojazdem na terenie imprezy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod wpływem innych środków odurzających uczestnik imprezy zostanie z niej usunięty, bez prawa do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz powiadomiony zostanie odpowiedni organ prawny.
9. Na terenie Zlotu obowiązują zasady dobrego wychowania, przyjaźni i dobrej zabawy.
10. Wszelkie kwestie sporne, oraz inne sprawy nieuwzględnione w regulaminie oraz wszelkie pozostałe należy zgłaszać do organizatorów – w razie wątpliwości – decyduje regulamin ośrodka.
11. Opłacenie składki oraz wjazd na teren imprezy jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
12. Zgłoszenia zainteresowanych prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie na adres kontakt@scenic-forum.pl z tytułem III ZLOT. W mailu proszę podać Imię i nazwisko każdego z uczestników, Nick osób posiadających konto na www.scenic-forum.pl oraz w przypadku dzieci ich wiek.
Poniżej przykład: Imię i nazwisko. Nick: Grzegorz Kowalski (Kowal) Halina Kowalska Jan Kowalski (51) Anna Kowalska (9)
Wpłaty na imprezę wpłacamy na konto: PRZEMO AIiorSync 53 2490 1044 0000 4200 5015 7388
Tytuł wpłaty: IV ZLOT Nick

Komentowanie jest wyłączone